Służbowy Chorzów

W Chorzowie. Służbowo. Spotkanie Komisji Historycznych.

Idziemy w życie bez trwogi

Samotni wśród ludu mas

I z raz obranej już drogi

Moc żadna nie zepchnie nas

Marsz naprzód nasza drużyno

W dół nigdy, lecz zawsze wzwyż

Po latach które przeminą

Harcerski zostanie krzyż