Możesz płakać i w ogóle możesz wszystko

Kilka dni temu do Polski wróciła urna z prochami „Jerzego” – Ryszarda Białousa – dowódcy Batalionu „Zośka”. Autora książki „Walka w pożodze”.

Irena Jarocka zaśpiewała Mu „Balladę o żołnierzu”.

„Możesz patrzeć,

nie każdemu los tak sprzyjał…”