Przygoda życia

Jak ja ,,lubię” pytanie: ,,Bawisz się jeszcze w harcerstwo? W Twoim wieku?”. Odpowiadam: ,,A co ma wiek do rzeczy? Harcerstwo to przygoda życia”. Harcerstwo, historia ruchu skautowego – jest moją pasją, ściśle łączy się z tym, czym zajmuję się zawodowo, bo – uściślając: jestem historykiem II wojny światowej, z naciskiem na działalność Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego.

Od kilku lat moja działalność harcerska – przez lata związana ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej – skupia się wokół warszawskiego Muzeum Harcerstwa, a już najbardziej uściślając: wokół Archiwum wchodzącego w skład tego Muzeum. Łączę swoje zainteresowania naukowe z pracą archiwisty. I na odwrót: łączę pracę archiwisty z zainteresowaniami naukowymi. Realizuję się, rozwijam się. I jestem w świetnym Miejscu, wśród ciepłych i kochanych Ludzi.

Harcerzem jest się całe życie – tak uważam. Harcerstwo – to zbiór wartości. Harcerstwo – to braterstwo, to wzajemny szacunek. I naprawdę niezapomniane chwile.